Wirtualne Lasy
| Dodaj do ulubionychUstaw stronę www.lasy.pl jako stronę startową |23 VI. Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin |
 
Wspomnienie o Stanisławie Kostce Wisińskim
Artykuł dodany: Monday, 20 April, godzina 16:56


28 marca 2009 roku zmarł po ciężkiej chorobie Stanisław Kostka Wisiński. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 marca w piękny, słoneczny dzień u zarania wiosny w kościele parafialnym w Kaletniku. W refleksyjnym skupieniu i modlitwie oprócz rodziny wzięło udział bardzo liczne grono sąsiadów, znajomych, współpracowników, przyjaciół i kolegów. Z terenu całej Polski przybyli leśnicy wiedzeni niewidzialną nicią pamięci i potrzebą serca, aby oddać Zmarłemu ostatnią ziemską przysługę. Pożegnaliśmy nie tylko wybitnego leśnika, ale także szlachetnego człowieka, zasługującego w pełni na serdeczną pamięć. Stanisław Kostka Wisiński urodził się 13 maja 1950 roku w Chajczynach w powiecie łaskim. Przejawiające się od dzieciństwa duże zamiłowanie do przyrody, a szczególnie zainteresowanie leśnictwem, sprawiło, że po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, który ukończył w roku 1973, uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w krakowskim Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Jako taksator leśny pracował do sierpnia 1977 roku, kiedy to podjął pracę na stanowisku adiunkta w Nadleśnictwie Kamienna Góra (OZLP Wrocław).

Umiejętności zawodowe oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę spowodowały, że już w lutym 1978 roku został powołany na stanowisko Nadleśniczego Terenowego w Nadleśnictwie Kamienna Góra. Z dniem 1 kwietnia 1981 roku na własna prośbę przeszedł do pracy w Nadleśnictwie Kolumna, w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Łodzi, gdzie pracował początkowo na stanowisku Leśniczego leśnictwa Brodnia, a od dnia 1 stycznia 1982 roku – na stanowisku Zastępcy Nadleśniczego. 1 grudnia 1988 roku został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeziny i na tym stanowisku pracował do końca stycznia 2001 roku, tj. do dnia powołania Go na stanowisko Dyrektora RDLP w Łodzi. Powierzenie Mu stanowiska Dyrektora RDLP w Łodzi było wynikiem docenienia Jego nieprzeciętnych umiejętności i kwalifikacji. Z dniem 28 lutego 2003 roku przestał pełnić obowiązki Dyrektora RDLP w Łodzi i przeszedł do pracy w Wydziale Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, a następnie, 19 stycznia 2004 roku, został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych. Pozostał na tym stanowisku do końca swojej służby dla Lasów Państwowych.

Stanisław Wisiński należał do grona nielicznych leśników, którzy podczas swojej kariery zawodowej przeszli wszelkie jej szczeble, poczynając od stanowiska Leśniczego, Nadleśniczego Terenowego, Zastępcy Nadleśniczego, Nadleśniczego, a na stanowisku Dyrektora kończąc. Niewielu jest dana tak piękna i owocna kariera zawodowa. Jego szczególne umiejętności i predyspozycje pozwalały zjednywać sobie ludzi i budować zespoły specjalistów, czego najlepszym przykładem byli pracownicy Nadleśnictwa Brzeziny oraz stworzony od podstaw zespół Zakładu Informatyki Lasów Państwowych. Przez cały okres pracy zawodowej Stanisław Wisiński wykonywał obowiązki służbowe z wielkim zaangażowaniem, wykazując przy tym duże zdolności organizacyjne. W pamięci wszystkich Polskich leśników zapisał się na trwałe jako współtwórca Systemu Informatycznego w Lasach Państwowych, tzw. SILP. Zawsze szukał rozwiązań nowoczesnych i niepospolitych.

Starając się jednocześnie pogodzić nowe rozwiązania ze sprawdzonymi sposobami organizacji pracy, przecierał nowe szlaki dla polskiego leśnictwa. Posiadał cechy godne naśladowania, takie jak pracowitość, rzetelność, sumienność i dużą osobistą skromność. Cechy te pozwoliły zaskarbić sobie duże uznanie w środowisku leśnym, w miejscu pracy, a także duży szacunek w miejscowym społeczeństwie. Był dla nas, leśników, niekwestionowanym autorytetem.

Za swoją działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W 2000 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi. Jego niespożyte zaangażowanie w sprawę rozwoju polskiego leśnictwa zaowocowało szeregiem nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i informatycznych służących branży leśnej. W 2007 roku, za jedno z takich rozwiązań, otrzymał z rąk Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych najwyższe leśne wyróżnienie w postaci nagrody imienia Adama Loreta.

Byliśmy pełni nadziei, że wyjdzie zwycięsko z walki z nękająca go ciężką chorobą, że będzie nam nadal służył swoją ogromną wiedzą zawodową i doświadczeniem życiowym, że będzie nas wspierał, udzielając porad i cennych wskazówek. Krótkotrwała, lecz ciężka choroba i przedwczesna śmierć wyrwały z naszego grona drogiego nam Kolegę, Współpracownika i Przyjaciela. Wyrażamy z tego powodu głęboki smutek i żal. Niech szum lasów, którym oddał tyle serca, przyniesie Mu pewność, że życie miał piękne i godne, że poświęcił je znaczącej sprawie, jaką jest nasza przyroda.

Brać leśna straciła w osobie śp. Stanisława nie tylko cenionego leśnika, ale także skromnego, wspaniałego człowieka o szerokich horyzontach myślowych i wysokim poziomie etyczno-moralnym oraz pięknym i szlachetnym charakterze.

Niech Bóg obdarzy Go wiecznym spokojem! Współpracownicy, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele


 
"Wspomnienie o Stanisławie Kostce Wisińskim" | Zaloguj/Stwórz Konto | 0 komentarze(y)
Wynik
  
Komentarze są własnością wysyłających. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść!
Menu Główne

Przegląd Leśniczy

On-line w portalu
Gości anonimowych: 8
Użytkowników: 0


Nie jesteś zalogowany jako użytkownik.
Ale możesz się zarejestrować lub zalogować klikając tutaj

Polecamy

Koło Łowieckie Żubr w Szczecinie
DRWAL - Pismo przedsiębiorców leśnych


Dla użytkowników

Zagrożenie pożarowe lasów


Serwis praca.lasy.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: administracja portala Tomutek, Blok "Motto dnia" , Encyklopedie Łukasz Ulbrych